Trang Nhất | Giới Thiệu | Chương Tŕnh | Thực Đơn | H́nh Ảnh | English | CHAT

NIỆM PHẬT ĐƯỜNG


» KINH BÁT NHĂ
» Thiền Định
» Kinh
» Luật
» Luận
» Kinh Mật
» Văn Học
» Nghệ Thuật
» Tin Tức
» Liên Lạc


NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

 

-------------o0o-------------

PHÁP VỐN VÔ SANH

 

LỜI PHẬT DẠY-

------------o0o-------------

NPD CHIA SẼ GẠO MUỐI...v.v...

--------------o0o-------------

Lợi ích Thiền Dịnh

---Tại sao phải XẢ--

-Thức thứ 7 là ǵ-

Tái sanh và Nghiệp
Tái sinh và nghiệp là những vấn đề liên quan đến nhau gắn liền với mỗi cuộc đời. Mỗi khoảnh khắc là sự nối tiếp của khoảnh khắc trước đó, và theo quan điểm Phật giáo sự nối tiếp từ khoảnh khắc này tới khoảnh khắc khác dường như không dứt...
Tâm Diệu Minh
Tất cả những hiện tượng đều là những phóng chiếu của tâm.
Tâm chẳng phải là ‘một’ tâm; tâm th́ chân không diệu viên trong bản chất căn bản...
Ḷng Bi Mẫn Với những ai đă tham dự khoá học về Gom-rim của Kamalashila do đức Đạt-lai Lạt-ma giảng dạy mấy ngày vừa qua, đây quả là một thời gian vô cùng may mắn và quư báu. Thật tuyệt vời khi chúng ta có thiện duyên được thấy hoá thân của đức Phật của ḷng Bi mẫn...
Niệm Phật A Di Đà...Điều quan trọng Chư Phật Tử, Tâm tưởng đến Cầu Đạo Vô Thượng Bồ Đề, Dưới phát tâm Phổ Độ Vô Lượng Chúng Sanh. Ngoài phương pháp này, niệm Phật sẽ không có kết quả. Nói tóm gọn TÂM phải có Bát Nhă....48 ĐẠI NGUYỆN

Giải thoát theo đạo Phật chính là sự quay về chuyển hóa nội tâm. Chuyển hóa những phiền năo tham, sân, si và xa ĺa chấp ngă th́ an lạc giải thoát, Niết Bàn hiển lộ, không c̣n ư niệm Niết Bàn hay không phải Niết Bàn nữa, mà thay vào đó là sự thể nhập thực tại của vạn pháp. Niết Bàn chỉ là tên tạm gọi, chỉ là một danh từ giả lập như kinh Lăng Già nói:

“Niết Bàn chẳng thể lập, 
Chẳng có Niết Bàn Phật, 
Chẳng có Phật Niết Bàn, 
Ĺa năng giác, sở giác. 
Hoặc có hoặc không có, 
Cả hai thảy đều ĺa…”

Niết Bàn và thế gian không có ǵ sai biệt.  Niết Bàn và thế gian chúng không hai, không khác

KINH KIM CANG YẾU NGHĨA

---------------THÂN VÔ NGĂ--------------

NPD CÚNG DƯỜNG TƯỢNG PHẬT TẠI NÚI LINH THỨU

Copyright © 2007-2012 Niemphatduong.com.  All rights reserved